Δημιουργήστε το δικό σας λογαριασμό στην πύλη συνεργατών της VARTA®​.

*Συμφωνώ με τους όρους και προϋποθέσεις

Δημιουργία

Προστασία προσωπικών δεδομένων

Συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε και αποθηκεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα αποκλειστικά και μόνο εντός του πεδίου εφαρμογής των διατάξεων των ισχυόντων νόμων προστασίας προσωπικών δεδομένων. Τα δεδομένα που καταχωρούνται, αποθηκεύονται και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την πραγματοποίηση της πύλης συνεργατών της VARTA στον παρών ιστότοπο. Τα δεδομένα θα διαγραφούν αν ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για την αποθήκευσή τους. Αποκλείεται η γνωστοποίηση σε τρίτους ή η χρήση για διαφημιστικούς σκοπούς χωρίς τη συγκατάθεσή σας. Σας προτρέπουμε επίσης να διαβάσετε την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων η οποία έχει ενσωματωθεί με αναφορά στους Όρους αυτούς και την οποία θα βρείτε στον ιστότοπό μας.

Περιεχόμενο ιστοσελίδας

Η ιστοσελίδα περιλαμβάνει εμπορικά σήματα, κατατεθέντα σήματα, υλικό που δεσμεύεται από πνευματικά δικαιώματα και άλλο περιεχόμενο το οποίο είναι ιδιοκτησία μας, αδειοδοτημένο από μας ή χρησιμοποιείται με την έγκρισή μας. Είμαστε οι αποκλειστικοί ιδιοκτήτες παντός δικαιώματος και τίτλου του Περιεχομένου, συμπεριλαμβανομένων όλων των πνευματικών δικαιωμάτων, εμπορικών σημάτων και άλλων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Δεν μπορείτε να αποθηκεύσετε, τροποποιήσετε, αντιγράψετε, δημοσιεύσετε, προβάλλετε, μεταφέρετε, προσαρμόσετε ή με κάθε τρόπο εκμεταλλευτείτε το Περιεχόμενο χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδειά μας. Διατηρούμε το δικαίωμα να μετατρέψουμε οποιοδήποτε ή εξολοκλήρου το Περιεχόμενο αυτής της Ιστοσελίδας οποιαδήποτε στιγμή χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση.

Αποποίηση ευθύνης

Κατά την ετοιμασία της παρούσας ιστοσελίδας καταβλήθηκε κάθε προσπάθεια οι πληροφορίες που παρέχονται να είναι όσο το δυνατόν πιο επίκαιρες, ορθές και κατανοητές. Ωστόσο, ακούσια σφάλματα δεν μπορούν να αποκλεισθούν. Οι υπηρεσίες, οι πληροφορίες και τα δεδομένα που διατίθενται στην ιστοσελίδα μας παρέχονται «όπως είναι», χωρίς κανενός είδους εγγύηση.

Στο βαθμό που σύνδεσμοι ή δείκτες προς διαδικτυακές ιστοσελίδες τρίτων περιέχονται στην ιστοσελίδα μας, δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη ή υποχρέωση για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνία ή υλικά διαθέσιμα σε παρόμοιες συνδεδεμένες σελίδες ή σε οποιονδήποτε σύνδεσμο που περιέχεται σε συνδεδεμένη σελίδα. Δηλώνουμε ρητά πως δε συμμεριζόμαστε απαραίτητα το περιεχόμενο και/ή γνώμες οποιοδήποτε τρίτου που περιέχεται σε συνδεδεμένη ιστοσελίδα.

Με τη χρήση της ιστοσελίδας μας αναλαμβάνετε όλους τους κινδύνους που σχετίζονται με τη χρήση αυτής της σελίδας, συμπεριλαμβανομένων και όλων των κινδύνων για τον υπολογιστή σας, την πιθανότητα καταστροφής λογισμικού ή δεδομένων λόγω ιών, λογισμικού ή άλλου αρχείου που μπορεί να μεταφερθεί ή να ενεργοποιηθεί μέσω της ιστοσελίδας μας ή της πρόσβασής σας σε αυτήν. Σε καμία περίπτωση δε θα είμαστε υπεύθυνοι για όποιες έμμεσες, άμεσες, ειδικές, τυχαίες ή επακόλουθες ζημιές, συμπεριλαμβανομένων αλλά όχι περιορισμένων στην απώλεια εσόδων ή απώλεια κέρδους που προκύπτουν από ή συνδέονται με οποιοδήποτε τρόπο με τη χρήση ή την κατάχρηση των πληροφοριών ή την έλλειψη πληροφόρησης στην ιστοσελίδα μας.

Αναζήτηση μπαταριών VARTA®

Εύρεση αντιπροσώπου VARTA®

Βρείτε άλλους Εμπόρους