Αποτύπωμα

Johnson Controls Autobatterie GmbH & Co KGaA
Am Leineufer 51
30419 Αννόβερο
Γερμανία
Τηλέφωνο: +49 (0) 511/975-02
Επικοινωνία: http://www.johnsoncontrols.com/publish/us/en.html

Έδρα: Αννόβερο
Αριθμός εγγραφής: Hannover HRB 62427
Αριθμός φορολογικού μητρώου: DE 115 647 997

Ομόρρυθμος εταίρος: JCB Management GmbH
Έδρα: Αννόβερο
Αριθμός εγγραφής: Hannover HRB 62413
Εκτελεστικό συμβούλιο: Johann-Friedrich Dempwolff, Jorge Guillen

Υπεύθυνη έκδοσης: Julia Gramse
Τηλέφωνο: +49 (0) 511/975-02

Webdesign, ιδέα και παραγωγή

Americaneagle.com
2600 S. River Road
Des Planies, IL 60018, ΗΠΑ
Contact: scott.zachry@americaneagle.com


Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσφέρει στους καταναλωτές τη δυνατότητα Ηλεκτρονικής Επίλυσης Διαφορών (ΗΕΔ) σε μία από τις διαδικτυακές πλατφόρμες της. Μπορείτε να προσεγγίσετε την πλατφόρμα αυτή μέσω του παρακάτω εξωτερικού συνδέσμου http://ec.europa.eu/consumers/odr.

Δεν είμαστε υποχρεωμένοι να συμμετέχουμε σε διαδικασίες επίλυσης διαφορών ενώπιον επιτροπών συνδιαλλαγών και συνεπώς δεν είμαστε σε θέση να προσφέρουμε συμμετοχή σε παρόμοιες διαδικασίες.

Αποποίηση ευθύνης

Καθώς προετοιμάζεται αυτή η ιστοσελίδα, καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να παράσχονται οι πλέον επίκαιρες, σωστές και σαφώς εκπεφρασμένες πληροφορίες. Ωστόσο, ενδέχεται να προκύψουν ακούσια σφάλματα στις πληροφορίες. Η (πρώην) εταιρεία CPS Technology Holdings, LLC. (νυν Clarios) αποποιείται, συγκεκριμένα, κάθε ευθύνη για τυπογραφικά σφάλματα, και για την ακρίβεια, την πληρότητα και τον έγκαιρο χρονισμό των πληροφοριών που περιέχει η ιστοσελίδα της εταιρείας,. Οι πληροφορείς και τα δεδομένα που καθίστανται διαθέσιμα στην εταιρεία Clarios υπόκεινται σε αλλαγή δίχως προηγούμενη ενημέρωση. Οι υπηρεσίες, οι πληροφορίες και τα δεδομένα που καθίστανται διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Clarios παρέχονται «όπως είναι», χωρίς εγγυήσεις οποιουδήποτε τύπου

Στο βαθμό που περιέχονται στην ιστοσελίδα της Clarios σύνδεσμοι ή ενδείκτες σε ιστοσελίδες τρίτων μερών, η εταιρεία Clarios δεν αναλαμβάνει καμία (νομική) ευθύνη για τις όποιες πληροφορίες, μεθόδους επικοινωνίας ή υλικά που καθίστανται διαθέσιμα σε τέτοιες ιστοσελίδες στις οποίες γίνεται η παραπομπή ή σε οποιονδήποτε σύνδεσμο που περιέχει μια ιστοσελίδα, στην οποία γίνεται παραπομπή. Δηλώνουμε σαφώς ότι δεν διαμοιραζόμαστε απαραίτητα περιεχόμενα ή/και γνώμες τρίτων μερών που περιέχονται σε μια ιστοσελίδα στην οποία γίνεται παραπομπή.

Χρησιμοποιώντας τις ιστοσελίδες της Clarios, αναλαμβάνετε την ευθύνη για τους όποιους κινδύνους που σχετίζονται με τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας , συμπεριλαμβανομένου του κινδύνου για τον υπολογιστή σας, το λογισμικό ή τα δεδομένα που υφίστανται βλάβη από τυχόν ιούς, λογισμικό ή άλλα αρχεία που ενδέχεται να μεταδοθούν ή να ενεργοποιούν μέσω της ιστοσελίδας της Clarios ή της πρόσβασής σας σε αυτήν.. Η Clarios δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί υπεύθυνη για τις όποιες άμεσες, έμμεσες, ειδικές, παρεπόμενες ή επακόλουθες ζημιές, συμπεριλαμβανομένης δίχως περιορισμό, της απώλειας εσόδων ή της απώλειας κερδών, που προκύπτουν από τη χρήση ή την κατάχρηση των πληροφοριών ή της έλλειψης πληροφοριών σχετικά με την Clarios.

Google Analytics

Η ιστοσελίδα αυτή χρησιμοποιεί την υπηρεσία Google Analytics. Για περισσότερες πληροφορίες μεταβείτε στην
www.google.com/analytics

Αναζήτηση μπαταριών VARTA®

Εύρεση αντιπροσώπου VARTA®

Βρείτε άλλους Εμπόρους