Απόρρητο

Η Johnson Controls δεσμεύεται να προστατεύει τα προσωπικά σας στοιχεία σύμφωνα με δίκαιες πρακτικές πληροφορίες και τους ισχύοντες νόμους προστασίας προσωπικών δεδομένων. Για να αποκτήσετε πρόσβαση στην πλήρη ιδιωτική ανακοίνωση , παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας:

http://www.johnsoncontrols.com/legal/privacy