Πως λειτουργεί μια μπαταρία; Εκφόρτιση μπαταριών Ποια μπαταρία για το αυτοκίνητό μου; Η ανατομία μιας Μπαταρίας Ασφάλεια και χειρισμός Σύγκριση Ικανότητας Κύκλου Powersports AGM τοποθέτηση μπαταρίας και πλήρωση Όροι μπαταρίας, ορισμοί, και γλωσσάρι
← Βασικές πληροφορίες για τις μπαταρίες

VARTA® Powersports AGM τοποθέτηση μπαταρίας και πλήρωση

Δεν προτείνουμε οι μπαταρίες μας VARTA® Powersports AGM να γέρνουν ή να είναι στο πλάι είτε κατά τη διάρκεια της τοποθέτησης είτε κατά τη φόρτιση. Οι μπαταρίες είναι ασφαλείς από εκροές μέχρι την κλίση 45˚, εφόσον έχουν συμπληρωθεί σύμφωνα με τις οδηγίες συμπλήρωσης (π.χ. αφήνουμε 20 λεπτά χρόνο απορρόφησης οξέος).

Μπαταρίες VARTA® Automotive Filling Powersports AGM