Συντήρηση και αποθήκευση της μπαταρίας Πως να αποθηκεύσετε μία μπαταρία Εποχιακή χρήση μπαταρίας Powersports – αντικατάσταση μπαταρίας
← Τοποθέτηση & Αντικατάσταση

Εποχιακή χρήση μπαταρίας

Seasonal_100x120_leaf.jpg

Φθινόπωρο: Πριν τη διακοπή της χρήσης

  • Φορτίστε τη μπαταρία πλήρως, κλείστε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και, αν είναι δυνατό, αποσυνδέστε τη μπαταρία.
  • Φυλάξτε σε δροσερό, στεγνό μέρος.
  • Φυλάξτε τις μπαταρίες πλήρως φορτισμένες.
  • Πλήρως φορτισμένες μπαταρίες μπορούν να αποθηκευθούν ακόμη και σε θερμοκρασίες κάτω από το μηδέν. Μερικώς φορτισμένες μπαταρίες μπορεί να παγώσουν σε θερμοκρασίες λίγο κάτω από το μηδέν.
Seasonal_100x120_snow.jpg

Χειμώνας: Πριν τη διακοπή της χρήσης

  • Ελέγξτε την κατάσταση φόρτισης/τάσης τακτικά.
  • Αν η τάση βρίσκεται κάτω από 12.4 V, επαναφορτίστε τη μπαταρία.
Seasonal_100x120_sun.jpg

Άνοιξη/Καλοκαίρι Πριν τη διακοπή της χρήσης

  • Ελέγξτε την κατάσταση φόρτισης/τάσης τακτικά.
  • Αν η τάση βρίσκεται κάτω από 12.4 V, επαναφορτίστε τη μπαταρία.