Μπαταρίες VARTA® για οχήματα μεταφορών

Ένα λευκό αυτοκίνητο που κάνει παραδόσεις είναι σταθμευμένο μπροστά από ένα κτίριο για να το φορτώσουν

Τα οχήματα μεταφορών χρειάζονται μπαταρίες που παρέχουν την ύψιστη ενέργεια για οχήματα φόρτωσης και εκφόρτωσης ακόμη και όταν κινούνται στην πόλη όπου ο κινητήρας συχνά σβήνει. Αυτό διότι τα υψηλότερα αποθέματα στις μπαταρίες οχημάτων μεταφορών εξασφαλίζουν ότι εξοπλισμός όπως οι γερανοί φόρτωσης λειτουργούν διαρκώς με την καλύτερη απόδοση.

Αναζήτηση μπαταριών VARTA®

Εύρεση αντιπροσώπου VARTA®

Βρείτε άλλους Εμπόρους