Πως λειτουργεί μια μπαταρία; Εκφόρτιση μπαταριών Ποια μπαταρία για το αυτοκίνητό μου; Η ανατομία μιας Μπαταρίας Ασφάλεια και χειρισμός Σύγκριση Ικανότητας Κύκλου Powersports AGM τοποθέτηση μπαταρίας και πλήρωση Όροι μπαταρίας, ορισμοί, και γλωσσάρι
← Βασικές πληροφορίες για τις μπαταρίες

Ασφάλεια και χειρισμός

Κατά την εγκατάσταση και το χειρισμό μπαταριών, παρακαλούμε εσάς και τους συναδέλφους σας να ακολουθείτε όλες τις πιο κάτω συστάσεις και συμβουλές ασφαλείας, για να μην κινδυνέψετε.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΚΡΗΞΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ

Οι μπαταρίες περιέχουν θειικό οξύ και παράγουν εκρηκτικά μείγματα υδρογόνου και οξυγόνου.

Φοράτε πάντοτε εγκεκριμένα γυαλιά προστασίας ANSI Z87.1 (Η.Π.Α.) ή CE EN166 (Ευρώπη) και ασπίδα προσώπου ή ειδικά γυαλάκια που προστατεύουν από το πιτσίλισμα, όταν εργάζεστε στις μπαταρίες ή κοντά σε μπαταρίες. Φοράτε πάντοτε κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισμό για τα μάτια, το πρόσωπο και τα χέρια.

Μην ανάβετε φλόγες, τσιγάρα ή σπινθήρες κοντά την μπαταρία.

Μην προσπαθείτε ποτέ να ανοίξετε μια μπαταρία, οι βαλβίδες της οποίας δεν αφαιρούνται. (Βλ. σκίτσο 1 για τους αποδεκτούς όρους και σύμβολα που χρησιμοποιούνται σήμερα για τα πώματα απαέρωσης.)

Διατηρείτε τις βαλβίδες που αφαιρούνται καλά κλεισμένες και επίπεδες, εκτός όταν κάνετε σέρβις στον ηλεκτρολύτη.

Βεβαιωθείτε πως ο χώρος εργασίας έχει καλό εξαερισμό.

Ποτέ μην σκύβετε πάνω από την μπαταρία, όταν είναι συνδεδεμένη με βοηθητική μπαταρία, όταν την ελέγχετε ή όταν την φορτίζετε.

Να είστε προσεκτικοί όταν εργάζεστε με μεταλλικά εργαλεία ή αγωγούς για να μην προκληθούν βραχυκυκλώματα ή σπινθήρες.

ΑΣΦΑΛΗΣ ΦΟΡΤΙΣΗ

ΠΑΝΤΟΤΕ ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΦΟΡΤΙΣΤΗ, ΠΡΙΝ ΦΟΡΤΙΣΕΤΕ ΤΗΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑ. Ακολουθείτε τις οδηγίες του κατασκευαστή του φορτιστή και επιπρόσθετα λαμβάνετε τα εξής γενικά προληπτικά μέτρα:

Φοράτε πάντοτε κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισμό για τα μάτια, το πρόσωπο και τα χέρια.

Φροντίζετε να υπάρχει καλός εξαερισμός στο χώρο όπου φορτίζετε τις μπαταρίες.

Διατηρείτε τις βαλβίδες καλά κλεισμένες και επίπεδες.

Γυρίζετε το διακόπτη του φορτιστή και τον χρονοδιακόπτη στο “OFF”, πριν συνδέσετε τα καλώδια στην μπαταρία, για να αποφύγετε τη δημιουργία επικίνδυνων σπινθήρων.

Ποτέ μην προσπαθείτε να φορτίσετε μια παγωμένη μπαταρία ή μια μπαταρία που έχει ορατά σημάδια ζημιάς.

Συνδέετε τα καλώδια του φορτιστή στην μπαταρία: το κόκκινο θετικό (+) καλώδιο στο θετικό (+) ακροδέκτη και το μαύρο αρνητικό (-) καλώδιο στον αρνητικό (-) ακροδέκτη. Εάν η μπαταρία είναι ακόμα μέσα στο όχημα, συνδέετε το αρνητικό καλώδιο στο μπλοκ κινητήρα για να λειτουργήσει ως γείωση. Βεβαιωθείτε πως η ανάφλεξη και όλος ο ηλεκτρικός εξοπλισμός είναι απενεργοποιημένα. (Εάν το όχημα έχει θετική γείωση, συνδέετε το θετικό καλώδιο στο μπλοκ κινητήρα.)

Βεβαιωθείτε πως τα καλώδια του φορτιστή, που θα συνδεθούν στην μπαταρία, δεν είναι σπασμένα, ξεφτισμένα ή χαλαρά.

Ενεργοποιείτε τον χρονοδιακόπτη και τον φορτιστή και αυξάνετε σιγά - σιγά το ρεύμα φόρτισης μέχρι την επιθυμητή τιμή των ampere.

Εάν η μπαταρία ζεσταθεί ή εάν βγαίνει απότομα ηλεκτρολύτης σε υγρή μορφή ή σε μορφή αερίου, μειώνετε το ρεύμα φόρτισης ή απενεργοποιείτε προσωρινά το φορτιστή.

Πάντοτε γυρίζετε το διακόπτη του φορτιστή στο “OFF”, πριν αποσυνδέσετε τα καλώδια του φορτιστή από την μπαταρία, για να αποφύγετε τη δημιουργία επικίνδυνων σπινθήρων.

ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΟΞΕΟΣ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

Το οξύ της μπαταρίας, ή ηλεκτρολύτης, είναι ένα διάλυμα θειικού οξέος και νερού που μπορεί να καταστρέψει τα ρούχα και να κάψει το δέρμα. ΝΑ ΕΙΣΤΕ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΟΙ, ΟΤΑΝ ΧΕΙΡΙΖΕΣΤΕ ΤΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΗ και να έχετε κοντά σας ένα διάλυμα εξουδετέρωσης οξέος, όπως μαγειρική σόδα ή αμμωνία οικιακής χρήσης αναμειγμένη με νερό. Όταν χειρίζεστε μπαταρίες:

Φοράτε πάντοτε κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισμό για τα μάτια, το πρόσωπο και τα χέρια.

Αν πάνε σταγόνες του ηλεκτρολύτη στα μάτια, τα ανοίγετε αμέσως καλά με το χέρι και τα ξεπλένετε για τουλάχιστον 15 λεπτά με καθαρό, δροσερό νερό! Κατόπιν επισκεφθείτε αμέσως γιατρό.

Σε περίπτωση κατάποσης του ηλεκτρολύτη, πιείτε μεγάλες ποσότητες νερού ή γάλακτος. ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό. Συμβουλευθείτε αμέσως ένα γιατρό.

NΑν πάνε σταγόνες του ηλεκτρολύτη πάνω σε όχημα ή στο χώρο εργασίας, τον εξουδετερώνετε με μαγειρική σόδα. Μετά ξεπλένετε την περιοχή με νερό. Για να προετοιμάσετε ηλεκτρολύτη συγκεκριμένης πυκνότητας, πάντοτε προσθέτετε το συμπυκνωμένο οξύ σιγά - σιγά στο νερό. ΜΗΝ προσθέτετε το νερό στο οξύ. Πάντοτε ανακατεύετε το νερό, ενώ προσθέτετε σε αυτό μικρές ποσότητες του οξέος. Εάν δημιουργηθεί αισθητή θερμότητα, αφήστε το διάλυμα να κρυώσει, πριν συνεχίσετε να προσθέτετε οξύ.

Εάν το οξύ έλθει σε επαφή με το δέρμα ή με τα ρούχα, το εξουδετερώνετε αμέσως με σαπουνάδα ή με ουδετεροποιητή οξέος και ξεπλένετε με μπόλικο νερό.

Περισσότερες πηγές & Downloads:

Η σωστή συντήρηση και φροντίδα (PDF)

Οδηγός ελέγχου μπαταρίας (PDF)