Οδηγίες για να φορτίσετε την μπαταρία με ασφάλεια Συμβουλές ασφαλείας για τη φόρτιση Μπορώ να κάνω προληπτική συντήρηση στην μπαταρία;
← Φόρτιση Ένα μπλε αυτοκίνητο εκκινεί - τα καλώδια είναι ήδη συνδεδεμένα

Συμβουλές ασφαλείας για τη φόρτιση

Μετά από μακρές περιόδους αποθήκευσης (12 μήνες ή και περισσότερο) η μπαταρία χρειάζεται επαναφόρτιση όταν η τάση του πόλου πέφτει κάτω από την απαιτούμενη. Όταν επαναφορτίζετε, παρακαλούμε μείνετε ασφαλείς εσείς και οι συνεργάτες σας ακολουθώντας τις συμβουλές ασφαλείας για φόρτιση (όπως με το να φοράτε προστατευτικά γυαλιά).

Για να φορτίσετε μία μπαταρία οχήματος, συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο του αυτοκινήτου σας και το εγχειρίδιο του φορτιστή μπαταρίας για οδηγίες. Δείτε τις οδηγίες ασφαλείας που συνοδεύουν το φορτιστή και τη μπαταρία. Θυμηθείτε ότι οι μπαταρίες περιέχουν θειικό οξύ που μπορεί να προκαλέσει σοβαρά εγκαύματα και αέρια υδρογόνου-οξυγόνου που μπορεί να προκαλέσουν έκρηξη.

Ασφαλής Φόρτιση

ΠΑΝΤΟΤΕ ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΦΟΡΤΙΣΤΗ, ΠΡΙΝ ΦΟΡΤΙΣΕΤΕ ΤΗΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑ. Ακολουθείτε τις οδηγίες του κατασκευαστή του φορτιστή και επιπρόσθετα λαμβάνετε τα εξής γενικά προληπτικά μέτρα: 


 • Φοράτε πάντοτε κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισμό για τα μάτια, το πρόσωπο και τα χέρια.
 • Φροντίζετε να υπάρχει καλός εξαερισμός στο χώρο όπου φορτίζετε τις μπαταρίες.
 • Διατηρείτε τις βαλβίδες καλά κλεισμένες και επίπεδες.
 • Γυρίστε το διακόπτη του φορτιστή και τον χρονοδιακόπτη στο “OFF”, πριν συνδέσετε τα καλώδια στην μπαταρία, για να αποφύγετε τη δημιουργία επικίνδυνων σπινθήρων.
 • Ποτέ μην προσπαθείτε να φορτίσετε μια παγωμένη μπαταρία ή μια μπαταρία που έχει ορατά σημάδια ζημιάς.
 • Συνδέετε τα καλώδια του φορτιστή στην μπαταρία: το κόκκινο θετικό (+) καλώδιο στο θετικό (+) ακροδέκτη και το μαύρο αρνητικό (-) καλώδιο στον αρνητικό (-) ακροδέκτη. Εάν η μπαταρία είναι ακόμα μέσα στο όχημα, συνδέετε το αρνητικό καλώδιο στο μπλοκ κινητήρα για να λειτουργήσει ως γείωση. Βεβαιωθείτε πως η ανάφλεξη και όλος ο ηλεκτρικός εξοπλισμός είναι απενεργοποιημένα. (Εάν το όχημα έχει θετική γείωση, συνδέετε το θετικό καλώδιο στο μπλοκ κινητήρα.)
 • Βεβαιωθείτε πως τα καλώδια του φορτιστή, που θα συνδεθούν στην μπαταρία, δεν είναι σπασμένα, ξεφτισμένα ή χαλαρά.
 • Ενεργοποιείτε τον χρονοδιακόπτη και τον φορτιστή και αυξάνετε σιγά - σιγά το το ρεύμα φόρτισης μέχρι την επιθυμητή τιμή των ampere.
 • Εάν η μπαταρία ζεσταθεί ή εάν βγαίνει απότομα ηλεκτρολύτης σε υγρή μορφή ή σε μορφή αερίου, μειώνετε το ρεύμα φόρτισης ή απενεργοποιείτε προσωρινά το φορτιστή.
 • Πάντοτε γυρίζετε το διακόπτη του φορτιστή στο “OFF”, πριν αποσυνδέσετε τα καλώδια του φορτιστή από την μπαταρία, για να αποφύγετε τη δημιουργία επικίνδυνων σπινθήρων.

  Περισσότερες πηγές & Downloads:

  Η σωστή συντήρηση και φροντίδα (PDF)

  Οδηγός ελέγχου μπαταρίας (PDF)