Οδηγίες για να φορτίσετε την μπαταρία με ασφάλεια Συμβουλές ασφαλείας για τη φόρτιση Μπορώ να κάνω προληπτική συντήρηση στην μπαταρία;
← Φόρτιση

Πώς να φορτίσετε τη μπαταρία ενός αυτοκινήτου (ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ μη φορτίζετε μπαταρίες AGM και EFB, καθώς απαιτούν επαγγελματική συντήρηση, βλ. Ελέγξτε τη Μπαταρία σας).

Σύσταση φόρτισης AGM Σύσταση φόρτισης Flooded

Οδηγίες για να φορτίσετε την μπαταρία με ασφάλεια

 • Φορτίστε πλήρως τη μπαταρία όσο πιο σύντομα γίνεται μετά από κάθε εκφόρτιση
 • Ελέγχετε πάντα ότι ο φορτιστής είναι συμβατός με τη μπαταρία
 • Μη χρησιμοποιείτε ποτέ φορτιστή μπαταρίας χωρίς αυτόματη απενεργοποίηση
 • Προτείνεται ηλεκτρονικός ελεγχόμενης τάσης φορτιστής μπαταρίας, που κατά προτίμηση βασίζεται σε προφίλ φόρτισης IUoU
 • Φορτίστε για να αποφύγετε στρωμάτωση οξέων (δεν απαιτείται για AGM)
 • Χρησιμοποιήστε φορτιστή με χαρακτηριστικά IU και υψηλή τάση φόρτιση (2.6 V/cell)
 • Αυτή η υπερφόρτιση πρέπει να χρησιμοποιείτε μόνο για μικρή χρονική περίοδο ώστε να αποφεύγεται απώλεια νερού
 • Η τάση ανοικτού κυκλώματος μετά τη φόρτιση πρέπει να είναι 2.12 - 2.13 V/cell
 • Για κάθε διαφορά 0/1 V σε 12,7 / 12,8 V, η μπαταρία πρέπει να φορτιστεί για 1 ώρα
 • Μη φορτίζετε ποτέ παγωμένες μπαταρίες ή μπαταρίες με θερμοκρασία άνω των 45˚
 • Συνδέστε το θετικό πόλο της μπαταρίας (+) με το θετικό πόλο του φορτιστή και τον αρνητικό πόλο της μπαταρίας με τον αρνητικό πόλο του φορτιστή
 • Μην ανοίγετε το φορτιστή μέχρις ότου η μπαταρία να συνδεθεί πλήρως
 • Όταν ολοκληρωθεί η φόρτιση, πρώτα κλείστε το φορτιστή
 • Σταματήστε τη φόρτιση εάν η μπαταρία ζεσταθεί ή διαρρεύσει οξύ!
 • Όταν φορτίζετε επιβεβαιώστε ότι υπάρχει καλός αερισμός

Ελέγξτε μία μπαταρία

Ο καλύτερος και ευκολότερος τρόπος να ελέγξετε μία μπαταρία είναι χρησιμοποιώντας ένα βολτόμετρο ή πολύμετρο για να μετρήσετε την τάση. Μόλις γνωρίζετε την ακριβή τάση χρησιμοποιήστε τον πιο κάτω πίνακα για να αξιολογήσετε την κατάσταση της φόρτισης

Testing.JPG

Σιγουρευτείτε ότι η μπαταρία είναι φορτισμένη

Για να επιβεβαιώσετε ότι η μπαταρία μπορεί να παρέχει την αρχικά δηλωμένη ισχύ της, χρειάζεται καταρχήν να είναι πλήρως φορτισμένη. Το συνιστώμενο ρεύμα φόρτισης είναι 10% της ονομαστικής δυνατότητας σε Αμπέρ (π.χ. μία μπαταρία 4 Ah απαιτεί ρεύμα φόρτισης 0.4A [Ampere]). Συνιστούμε να επιβεβαιώσετε ότι η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη πριν την τοποθέτηση για να εξασφαλίσετε μακρά διάρκεια ζωής.

 • Μία καινούργια μπαταρία μετά την ενεργοποίηση είναι φορτισμένη περίπου 80%.
 • Συνιστάται πάντα αρχική φόρτιση. Μη φορτίζετε ποτέ βιαστικά.
 • Μπορείτε να βρείτε λεπτομερή περιγραφή του πώς να φορτίσετε τη μπαταρία στο εγχειρίδιο οδηγιών που παρέχεται μαζί με τη μπαταρία σας.