ΒΗΜΑ ΠΡΩΤΟ: προσαρμόστε τη μπαταρία του αυτοκινήτου ΒΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ: Πως να αφαιρέσετε μία μπαταρία αυτοκινήτου ΒΗΜΑ ΤΡΙΤΟ: Πως να εγκαταστήσετε μία καινούργια μπαταρία ΒΗΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ: Ανακύκλωση μπαταρίας
← Συντήρηση & Αποθήκευση Ένας άνδρας τοποθετεί μία μπαταρία σε ένα αυτοκίνητο - διακρίνονται μόνο τα χέρια του

ΒΗΜΑ ΠΡΩΤΟ: προσαρμόστε τη μπαταρία του αυτοκινήτου

Ελέγξτε το βιβλίο του οχήματός σας για τις συστάσεις του κατασκευαστή αρχικού εξοπλισμού σχετικά με:

Μέγεθος της μπαταρίας (Battery group size) - Το μέγεθος της μπαταρίας που ταιριάζει καλύτερα στις διαστάσεις του οχήματός σας. Πολλά οχήματα μπορούν να υποδεκτούν διάφορα μεγέθη.

Ρεύμα ψυχρής εκκίνησης [Cold cranking amps (CCA)] - Το CCA είναι βασικό για τη σωστή ικανότητα εκκίνησης. Είναι ο αριθμός των ampere που δέχεται μια μπαταρία για 30 δευτερόλεπτα σε θερμοκρασία 0 βαθμών F μέχρι η τάση της να πέσει σε ακατάλληλα επίπεδα.

Χωρητικότητα αποθέματος - Βοηθάει στην τροφοδότηση ενέργειας στο ηλεκτρικό σύστημα του οχήματός σας, εάν έχει βλάβη ο εναλλακτήρας. Διαπιστώνει πόσα λεπτά μπορεί η μπαταρία να προσφέρει άφθονη ενέργεια, χωρίς να πέσει κάτω από την ελάχιστη τάση που απαιτείται για τη λειτουργία του οχήματός σας.

Κατά κανόνα, τόσο για το CCA όσο και για τη χωρητικότητα αποθέματος, ισχύει: όσο ποιο ψηλός είναι ο αριθμός, τόσο το καλύτερο. Αν ζείτε ΟΜΩΣ σε χώρα με κρύο κλίμα, η ικανότητα CCA είναι σημαντικό κριτήριο επιλογής της μπαταρίας. Αντιθέτως αν ζείτε σε χώρα με πολύ ζεστό κλίμα, δεν χρειάζεται τόσο υψηλό CCA.

Κατά την επιλογή μπαταρίας βαθιάς εκφόρτισης (deep cycle) για χρήση σε σκάφη ή αυτοκινούμενα τροχόσπιτα, πρέπει επίσης να λάβετε υπόψη τα εξής: 

Τον τύπο του εξοπλισμού που θα τροφοδοτηθεί με ενέργεια
Τον αριθμό ampere που απαιτείται για τη λειτουργία του εξοπλισμού
Τον αριθμό ωρών που θα χρησιμοποιείτε τον εξοπλισμό

Πολλαπλασιάζετε τα ampere (Amp) με τις ώρες, για να καθορίσετε τα απαιτούμενα αμπερώρια (AH).
Κατανάλωση ρεύματος του εξοπλισμού (Amps) x Χρόνος (ώρες) = AH

Ένα ιστιοπλοϊκό διασχίζει την ανοιχτή θάλασσα

Παράδειγμα: Αλιευτικό σκάφος

Φώτα
Κινητήρας Trolling
Ανιχνευτής ψαριών Ασύρματος
Σύνολο

10 x 5 = 50
1 x 5 = 5

3 x 5 = 15

1 x 5 = 5
75 AH*

* Επιλέξτε μπαταρία που μπορεί να τροφοδοτεί τα απαιτούμενα AH για τον καθορισμένο χρόνο και την καθορισμένη τάση. Για να έχετε περιθώριο ασφαλείας, αυξήστε τον αριθμό AH κατά 20%.