Συντήρηση και αποθήκευση της μπαταρίας Πως να αποθηκεύσετε μία μπαταρία Εποχιακή χρήση μπαταρίας Powersports – αντικατάσταση μπαταρίας
← Τοποθέτηση & Αντικατάσταση

Powersports – αντικατάσταση μπαταρίας

  1. C Ελέγξτε το επίπεδο οξέος (μόνο για Powersports Freshpack) και συμπληρώστε με απεσταγμένο νερό.
  2. Κρατήστε τη μπαταρία και τους πόλους καθαρά Ελέγξτε τα καλώδια και τις υποδοχές για χαλαρές συνδέσεις και ελέγξτε το πλαίσιο για φθορές.
  3. Οι μπαταρίες VARTA® έρχονται πλήρως φορτισμένες και με οδηγίες συντήρησης.

Μεγάλες περίοδοι μη χρήσης

Η θείωση κατά τη διάρκεια μεγάλων περιόδων μη χρήσης, κυρίως κατά τη διάρκεια των μηνών εκτός εποχής είναι μία από τις βασικές αιτίες δυσλειτουργίας των μπαταριών των μοτοσυκλετών. Τα θειώδη που απελευθερώνονται καθώς η μπαταρία εκφορτίζεται συγκεντρώνονται στις πλάκες και σκληραίνουν προκαλώντας μείωση της απόδοσης της μπαταρίας ή πλήρη πτώση. Γι΄αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό να προσέξετε τις ακόλουθες οδηγίες:

  1. Φορτίστε τη μπαταρία και φυλάξτε σε στεγνό, καθαρό μέρος. Αποσυνδέστε τον αρνητικό πόλο της μπαταρίας από τη μοτοσυκλέτα.
  2. Ελέγχετε συχνά της κατάσταση φόρτισης και επαναφορτίστε αν είναι απαραίτητο.