Οδηγίες για να φορτίσετε την μπαταρία με ασφάλεια Συμβουλές ασφαλείας για τη φόρτιση Μπορώ να κάνω προληπτική συντήρηση στην μπαταρία;
← Φόρτιση Γράφημα ελέγχου μπαταρίας με κατάσταση γραφήματος

Μπορώ να κάνω προληπτική συντήρηση στην μπαταρία;

ΠΡΩΤΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΤΜΗΜΑ „ΑΣΦΑΛΕΙΑ“ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ (MANUAL), ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΤΗΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ — ΟΙ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΠΑΡΑΓΟΥΝ ΕΚΡΗΚΤΙΚΑ ΑΕΡΙΑ.

Αυτές οι οδηγίες στοχεύουν στην ελαχιστοποίηση του κινδύνου έκρηξης. Ποτέ μην ανάβετε φλόγες, τσιγάρα και σπινθήρες κοντά στην μπαταρία.

Οι δύο μπαταρίες πρέπει να έχουν την ίδια τάση (6, 12, κλπ.)

 • Κατά την εκκίνηση με βοηθητική μπαταρία, φοράτε πάντοτε κατάλληλα προστατευτικά γυαλιά και ποτέ μην σκύβετε πάνω από την μπαταρία.
 • Μην φορτίζετε με βοηθητική μπαταρία μια μπαταρία που έχει βλάβη. Ελέγξτε και τις δύο μπαταρίες πριν συνδέσετε τα βοηθητικά καλώδια.
 • Βεβαιωθείτε πως τα καπάκια απαέρωσης είναι καλά κλεισμένα και επίπεδα.
 • Βεβαιωθείτε πως τα οχήματα δεν εφάπτονται και πως και οι δύο διακόπτες ανάφλεξης είναι στη θέση “OFF”.
 • Απενεργοποιήστε όλο τον ηλεκτρικό εξοπλισμό (ραδιόφωνο, ηλεκτρικές διατάξεις για την αφαίρεση των κρυστάλλων πάγου, υαλοκαθαριστήρες, φώτα κλπ.)

Ακολουθήστε ακριβώς τα εξής βήματα.

 1. Συνδέστε το θετικό (+) βοηθητικό καλώδιο στο θετικό (+) ακροδέκτη της αποφορτισμένης μπαταρίας.
 2. Συνδέστε το άλλο άκρο του θετικού (+) καλωδίου στο θετικό (+) ακροδέκτη της βοηθητικής μπαταρίας.
 3. Συνδέστε το αρνητικό (-) καλώδιο στον αρνητικό (-) ακροδέκτη της βοηθητικής μπαταρίας.
 4. ΚΑΝΕΤΕ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΑΡΝΗΤΙΚΟΥ (-) ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΣΤΟ ΜΠΛΟΚ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΞΕΚΙΝΑ, ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΡΜΠΙΡΑΤΕΡ.
 5. Βεβαιωθείτε πως πάνω στα καλώδια δεν υπάρχουν πτερύγια ανεμιστήρα, ιμάντες κλπ. από τους δύο κινητήρες.
 6. Εκκινήστε το όχημα και αποσυνδέστε τα καλώδια στην ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΣΕΙΡΑ από αυτή που ακολουθήσατε όταν τα συνδέατε.