ΒΗΜΑ ΠΡΩΤΟ: προσαρμόστε τη μπαταρία του αυτοκινήτου ΒΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ: Πως να αφαιρέσετε μία μπαταρία αυτοκινήτου ΒΗΜΑ ΤΡΙΤΟ: Πως να εγκαταστήσετε μία καινούργια μπαταρία ΒΗΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ: Ανακύκλωση μπαταρίας
← Συντήρηση & Αποθήκευση

ΒΗΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ: Ανακύκλωση μπαταρίας

Διαβάστε τις πληροφορίες „Ασφάλεια & χειρισμός“

  • Επικοινωνήστε με συνεργείο οχημάτων. Τα περισσότερα συνεργεία δέχονται παλαιές μπαταρίες για ανακύκλωση ακόμα και αν δεν τις αγοράσατε εκεί.
  • Επικοινωνήστε με κατάστημα που πωλεί καινούριες μπαταρίες μολύβδου οξέος. Η πλειοψηφία των outlet λιανικής πώλησης με προσφορά μπαταριών μολύβδου οξέος για αυτοκίνητα, συλλέγει επίσης παλαιές μπαταρίες για ανακύκλωση. 
  • Εάν δεν μπορείτε να βρείτε λιανοπώλη ή συνεργείο που να δέχεται την παλαιά μπαταρία, επικοινωνήστε με ένα κέντρο ανακύκλωσης ή το τμήμα εξυγίανσης στην περιοχή σας. Αυτοί θα είναι σε θέση να σας πουν που υπάρχει η σχετική μονάδα για επικίνδυνα απόβλητα ή χώρος για ασφαλή διάθεση.
  • Επικοινωνήστε με την τοπική εταιρεία συλλογής απορριμμάτων, πιθανόν να έχει συγκεκριμένα πρότυπα και ημερομηνίες σχετικά με τη συλλογή επικίνδυνων απορριμμάτων.