ΒΗΜΑ ΠΡΩΤΟ: προσαρμόστε τη μπαταρία του αυτοκινήτου ΒΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ: Πως να αφαιρέσετε μία μπαταρία αυτοκινήτου ΒΗΜΑ ΤΡΙΤΟ: Πως να εγκαταστήσετε μία καινούργια μπαταρία ΒΗΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ: Ανακύκλωση μπαταρίας
← Συντήρηση & Αποθήκευση

ΒΗΜΑ ΤΡΙΤΟ: Πως να εγκαταστήσετε μία καινούργια μπαταρία

Διαβάστε τις πληροφορίες „Ασφάλεια & χειρισμός“

Όταν τοποθετηθεί στο όχημα, η μπαταρία πρέπει να είναι επίπεδη στο δίσκο. Βεβαιωθείτε πως δεν υπάρχουν άλλα αντικείμενα στο δίσκο, γιατί μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στον πάτο του περιβλήματος της μπαταρίας.

Σφίγγετε το συγκρατήρα, χωρίς να εξασκείτε βία. Δεν πρέπει να είναι τόσο σφικτός που να προκαλέσει ζημιά στη θήκη ή στο καπάκι της μπαταρίας. Χρησιμοποιήστε τις τιμές για την τάση σύσφιγξης που αναφέρονται στο βιβλίο χειρισμού του οχήματος. Εάν δεν είναι διαθέσιμες, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις εξής τιμές για την τάση σύσφιγξης:

  • Συγκρατήρας της πάνω μπάρας ή του πάνω πλαισίου: 30-50 λίβρες/ίντσα
  • Συγκρατήρας τύπου εσοχής στη βάση: 60-80 λίβρες/ίντσα
  • Συγκρατήρας τύπου προεξοχής στη βάση: 70-90 λίβρες/ίντσα
  • Το “γειωμένο” καλώδιο πρέπει να συνδεθεί στην μπαταρία τελευταίο.

Κοιτάξτε ποια είναι η σωστή πολικότητα της μπαταρίας σχετικά με τα τεχνικά χαρακτηριστικά του οχήματος. Συνήθως αναφέρεται η πολικότητα “γείωσης”. Η “αντίστροφη” πολικότητα μπορεί να προκαλέσει σοβαρή ζημιά στο ηλεκτρικό σύστημα του οχήματος. Λάβετε υπόψη πως ο θετικός κωνικός ακροδέκτης είναι μεγαλύτερος από τον αρνητικό ακροδέκτη.