ΒΗΜΑ ΠΡΩΤΟ: προσαρμόστε τη μπαταρία του αυτοκινήτου ΒΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ: Πως να αφαιρέσετε μία μπαταρία αυτοκινήτου ΒΗΜΑ ΤΡΙΤΟ: Πως να εγκαταστήσετε μία καινούργια μπαταρία ΒΗΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ: Ανακύκλωση μπαταρίας
← Συντήρηση & Αποθήκευση

ΒΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ: Πως να αφαιρέσετε μία μπαταρία αυτοκινήτου

Διαβάστε τις σχετικές οδηγίες στο βιβλίου χειρισμού. Πριν αφαιρέσετε την παλαιά μπαταρία, κοιτάξτε σε ποια θέση είναι ο θετικός ακροδέκτης της μπαταρίας και σημειώστε την πολικότητα του θετικού καλωδίου. Έτσι θα αποφύγετε να εγκαταστήσετε αντίστροφα την νέα μπαταρία.

Διαβάστε τις πληροφορίες „Ασφάλεια & χειρισμός“

  • Αφαιρέστε πρώτα το καλώδιο της σύνδεσης με τη “γείωση”. Έτσι θα αποφύγετε την πρόκληση ζημιάς σε καλώδια και / ή στην μπαταρία, προκαλώντας κατά λάθος “γείωση” με εργαλεία.
    Όταν αφαιρείτε τα καλώδια της μπαταρίας, χρησιμοποιείτε κουτί του κατάλληλου μεγέθους ή ανοικτό κλειδί.
  • Ελέγχετε το δίσκο μπαταρίας (battery tray) για τυχόν ζημιές ή διάβρωση. Βεβαιωθείτε πως ο δίσκος και οι συγκρατήρες είναι ακέραιοι από μηχανικής άποψης και πως δεν έχουν διάβρωση. Καθαρίζετε διαβρωμένα μέρη με νερό (στο οποίο προσθέτετε λίγη αμμωνία οικιακής χρήσης ή μαγειρική σόδα), και τρίβοντάς τα με σκληρή βούρτσα. Στεγνώνετε τα μέρη που έχετε καθαρίσει και τα μπογιατίζετε. Μην μπογιατίσετε τους ακροδέκτες της μπαταρίας.
  • Καθαρίζετε και στερεώνετε την σύνδεση της “γείωσης”. Στερεώνετε επίσης το ρελέ του εκκινητή και τις συνδέσεις του εκκινητή.